การปรับปรุงระบบลิฟต์

คือการปรับปรุงและพัฒนาระบบลิฟต์ที่ใช้อยู่ให้มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานที่ดีขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้แทนระบบเก่าที่เสื่อมสภาพแล้วและทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าไฟฟ้า 50% เมื่อเทียบกับระบบเก่า

ประโยชน์ของการปรับปรุงลิฟต์

1.ความปลอดภัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากระบบการควบคุมการทำงาน และระบบควบคุมการขับเคลื่อนที่ สามารถควบคุมการออกตัววิ่ง การเข้าจอดชั้น และระดับจอดชั้นแม่นยำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.คุณภาพที่สูงขึ้นลดสาเหตุที่ลิฟต์อาจเกิดการขัดข้องลงได้อย่างมากอันเนื่องมาจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ซึ่งมีหน้าที่สัมผัสนั้นจะถูกปรับลดจำนวนลงจากเดิมมาก

3.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลิฟต์ให้สูงขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อความสะดวกในการดูแลบำรุงรักษาและใช้เวลาในการรอคอยลิฟต์ลดน้อยลง

4.ประหยัดพลังงานเนื่องจากประสิทธิภาพในด้านการใช้พลังงานจากการเปลี่ยนระบบควบคุมโดยไฟฟ้ากระแสสลับอัตราเร็วเดียวไฟฟ้าดีขึ้นทำให้ลดการสิ้นเปลืองค่ากระแสไฟฟ้าจากเดิม ซึ่งเกิดหรือสองอัตราเร็ว หรือระบบควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้า หรือระบบควบคุมโดยสนามแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นระบบที่ควบคุมระดับแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้า

5.ประหยัดงบประมาณ(เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนลิฟต์ใหม่)

งานปรับปรุงระบบลิฟต์ มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

เปลี่ยนตู้คอนโทรลควบคุมการทำงานระบบของลิฟต์เป็นชนิด Plc control All Microprocessor Control ซึ่งประกอบด้วย
- ชุดอุปกรณ์ขับเคลื่อนมอเตอร์ ใช้ INVERTOR ควบคุมระบบขับเคลื่อน ตั่งแต่ขนาด 5.5 kw - 15 KW แล้วแต่ขนาดของมอเตอร์ลิฟต์แต่ละรุ่น
- ติดตั้ง ENCODER สำหรับนับรอบการทำงานของ Motor ขับลิฟต์
- แผงวงจร PC BOARD หรือ PLC ควบคุมคำสั่งต่าง ๆ
- กล่องควบคุมการทำงานที่หลังคาลิฟต์ - ชุดชาร์จแบตเตอรี่ + แบตเตอรี่ 6 V.
- ชุดควบคุมมอเตอร์ประตูลิฟต์ - กระดิ่ง + สวิทซ์ต่าง ๆ
- สวิทซ์ควบคุมการจอดชั้น - TRAVELLING CABLE ตัวลิฟต์ 24/36
- ลิมิตสวิทซ์
- เปลี่ยนแผงปุ่มกดในตัวลิฟต์ ( COP ) และปุ่มกด
- เปลี่ยนแผงปุ่มกดและ ไฟบอกชั้นหน้าชั้น ( COP )
- เปลี่ยนชุดโทรศัพท์หน้าชั้น และในตัวลิฟต์
- สายสัญญาณหน้าชั้น
- แขนลิมิทพร้อมกิ๊บจับราง
- ใบธงจอดชั้นพร้อมแขนใบธง + กิ๊บจับราง
- สายไฟหลังคา
- สายไฟห้องเครื่องลิฟต์
- สายโทรศัพท์หน้าชั้น
- มี UPS ชุดขับลิฟต์ฉุกเฉิน เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ระบบจะสั่งจ่ายไฟอัตโนมัติ
- ปูพื้นลิฟต์ ด้วยกระเบื้องยางอย่างดี ลายหินอ่อน + หุ้มผนังลิฟต์ 3 ด้านเป็น HL 304
- ชุดควบคุมชุดประตูในลิฟต์

about1