Liftennium 2000

ผลิตและออกแบบ ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์บรรทุกของ เช่น ลิฟต์ขนของ, ลิฟต์โดยสาร,

แบบรอกโซ่ แบบรอกสลิงและแบบตาข่าย

pic1_home

ลิฟต์โดยสาร

ออกแบบลิฟต์โดยสาร ตามความต้องการ ในราคาย่อมเยา

ltn_a

ปรับปรุงเปลี่ยนตู้คอนโทรล

บริการปรับปรุงตู้คอนโทรล เพื่อความประหยัดไฟฟ้า บริการตรวจเช็คสภาพ

pic8_home

ลิฟต์ขนของขนาดเล็ก

จำหน่าย ผลิต ติดตั้ง ลิฟต์ขนของขนาดเล็ก

Liftennium2000

ผลิตและออกแบบ ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์บรรทุกของ
เช่น ลิฟต์ขนของ, ลิฟต์โดยสาร, แบบรอกโซ่ แบบรอกสลิงและแบบตาข่าย

สินค้า

จำหน่ายลิฟต์โดยสารมือสอง พร้อมปรับปรุงให้เหมือนลิฟต์ใหม่และเซ็ทระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด

  • ลิฟต์โดยสาร
  • ลิฟต์ขนของขนาดเล็ก
  • ลิฟต์บรรทุก
  • ลิฟต์ส่งอาหาร-ส่งเอกสาร

บริการ

ปรับปรุงลิฟต์โดยสารเก่า พร้อมเปลื่ยนตู้คอนโทรล เทสระบบใหม่ เพื่อความประหยัดไฟและความนุ่มนวล

  • ปรับปรุงระบบลิฟต์
  • งานผลิตและติดตั้ง
  • บริการซ่อมแซมลิฟต์
  • อะไหล่ลิฟต์ทุกชนิด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ลิฟต์เท็นเนียม 2000 จำกัด ได้ก่อตั้งและได้จดทะเบียนการค้า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)และได้ดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ทางบริษัท รับออกแบบงานลิฟต์ พร้อมทั้งผลิตลิฟต์ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ลิฟต์โดยสาร-ลิฟต์โดยสารกึ่งบรรทุก, ลิฟต์บ้านขนาดเล็ก, ลิฟต์บรรทุกของทุกชนิด พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาและดูสถานที่เพื่อเตรียมติดตั้งลิฟต์ ให้กับลูกค้าโดยไม่เสืยค่าใช้จ่าย

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและใช้บริการด้วยดีเสมอมาจนถึงปัจจุบัน
โทร 02-508-7052, 081-877-6659 โทรสาร 02-508-7317
E-mail : liftennium2000@gmail.com, liftennium@hotmail.com

โรงงานของเรา

บริษัท ลิฟต์เท็นเนียม 2000 จำกัด
โทร 02-508-7052 โทรสาร 02-508-7317 มือถือ 081-877-6659

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่